Славень Імен Шляхетного Манджушрі

Слава Манджушрі́, що в молодечім о́бразі!

І. прохання про настанову, в шістнадцятьох куплетах

 1. Отож, славний Ваджрадга́ра, вищий
  Упокорювач свавільних, Звитя́жець,
  Тріумфує над трьома світа́ми,
  Майстер тайн, Володар блискавиці,
 2. Його очі наче білі лотоси розкриті,
  Лик його немов розкішний лотос
  Вповні розквітає, чудову ва́джру
  Він рукою знову й знову обертає,
 3. І разом з почтом незліче́нних ваджрапа́ні,
  Як то Нахмурене Чоло́ та інші мужні
  Приборкувачі тих, кого тяжко оговтати,
  Їх форми героїчні й страхітливі, потужно
 4. Сяючими ваджрами орудують
  І сповнюють доречно наміри істот
  Чуйним милосердям, вира́зним
  Усвідомленням і засобами вмілими,
 5. Радісні, щасливі, втішені в умі, втім
  Зовні проявляються у гнівних о́бразах,
  Вони ж бо ратобо́рці Буддового чину,
  Тож разом з ними шанобливо
 6. Вклонившись Будді, Татха́ґаті,
  Побідоно́сному, цілком Пробудженому,
  І перед його ликом ставши, долоні
  У молитві, звісти́в наступне:
 7. «О, Майстре всюдисутній, Вла́дарю
  Всеви́дящий, заради бла́га нашого
  Й мети, зі спочуття великого, аби
  Ми просвітлилися з мережива ілюзії,
 8. Щоби отя́мити усіх істот
  Занурених в багно невідання –
  Їхні уми в ома́ні, занечищені, –
  Аби вони здобули плід найвищий,
 9. О, Ґуру світу, повністю Пробуджений,
  Бгаґавате, Прови́дцю обітниць і дійсності,
  Знавцю Верховний всіх потуг і намірів,
  Тебе прохаємо: повідай нам
 10. Просвітлу з’яву Усвідомлення
  Всепереможного Володаря, Владику мови,
  Ушні́шу велича́ву, спонтанне Розпізна́ння,
  Манджушрі́, мудрості одвічної єство,
 11. Славлення Його Імен вели́чне і чудове,
  З глибоким і великим значенням,
  Благословенне, миротворне,
  Благодатне від початку до кінця,
 12. Яке будди провісти́ли у минулому,
  І воспіва́тимуть в майбутньому,
  І нині вповні же Пробуджені
  Його повторно проголошують.
 13. А в великій Тантрі Мереживо Ілюзії
  Його Імен Літа́нію наспі́вують
  Веле́бні держателі ваджри,
  Хранителі містерій мантр.
 14. І доки вповні просвітлюся,
  Плекатиму його насті́йно
  І несхибно, аби і я, Захиснику,
  Хранителем був буддових уче́нь.
 15. Тебе благаємо – передавай Сла́вень Імен
  Істотам згідно з їхнім особистим наміром,
  Аби вони очистилися від потьмарень
  І пробудилися зі сну ума.»
 16. Звернувшись так до Переможного,
  Майстер таїнств, Ваджрапані,
  З долонями у жесті молитовному
  Вклонився Будді й перед ним завмер.

II. відповідь, у шістьох куплетах

 1. Тоді Татха́ґата, Влада́р могутній,
  Шак’ямуні, Бгаґават, цілком Пробуджений,
  Найдосконаліший з двоногих, язик свій
  Кра́сний з рота простягнув далеко і широ́ко,
 2. І посміхнувся, й усміхом своїм
  Осяяв всі три виміри буття,
  Приструнюючи в світло чотири мари га́спидів
  Й очищуючи три нижчі сфери перероджень,
 3. Й вібруючи всі три світи́
  Прекрасним брагма-голосом,
  Владиці таїнств, Ваджрапані,
  Він відповідь прорік:
 4. «Чудово, Ваджрадгаро вдатний!
  О, Ваджрапані, я тобі кажу: чудово,
  Що ти, спонуканий великим співчуттям
  Во благо всіх істот стражде́нних
 5. Намірився від мене увібра́ти
  Намасамґіті, Славень Імен Манджушрі,
  Просвітлий о́браз усвідомлення одвічного,
  Глибоке значення, що очищає і пробуджує.
 6. Оскільки в ньому благодать безмі́рна,
  Влада́рю тайн, і ти взива́в насті́йно, тобі
  Його пові́даю. Тож слухай зосереджено.»
  «Прекрасно, Майстре!», Ваджрапані відповів.

III. оглядання шістьох Родів, у двох куплетах

 1. Тоді Татха́ґата, всепереможний Вла́дар,
  Мудрець могутній, Шак’ямуні, Бгаґават,
  Згляда́ючи всі Роди Таємної Мантри –
  Рід хранителів мантр ві́дання й містерій,
 2. Цьогосвітній і позамежний Рід,
  Троїстий Рід, Великий світосяйний Рід,
  Верховний Рід мага́мудри
  Й великий Рід мага́ушніши, –

IV. процес реалізації мережива ілюзії, у трьох куплетах

 1. Прорік посвячення, містичний Гімн
  Владики мови, в якому шість Суверенів
  Мантри Таємничої, стосовно того,
  Що недуально постає і ненароджене:
 2. «А А̄ І І̄ У Ӯ Е АЙ О АУ АМ АГА/
  СТХІТО ГРІДІ/ ҐНЯНА МӮРТІР АГАМ БУДДГО/
  БУДДГА̄НА̄М ТРІЯ ДГВА ВАРТІНА̄М/Я – Будда, проявна́ Пробудженість
  У серці тих, хто є Пробуджені у трьох часах –
  В минулому, нині і в майбутньому.
 3. ОМ/ ВАДЖРА ТІКШНА ДУКХА ЧЧХЕДА/
  ПРАҐНЯ̄ ҐНЯ̄НА МӮРТАЄ/
  ҐНЯ̄НА КАЯ ВА̄ҐІ̄ШВАРА/
  АРАПАЧАНА̄Є ТЕ НАМАГА/ОМ. Слава тобі, Ваджраті́кшно, діамантно
  Гострий, Дукхаччедо, страждання відсікаєш,
  Праґня-ґня́намурті, чітке́ ти розпізна́ння,
  Ґнягакає, просві́тла формо усвідомлення,
  Владарю мови Ва́ґішваро, могутній Арапачано́!

V. велика мандала ваджрової сфери,
в чотирнадцятьох куплетах

 1. Відповідно, Манджушрі́ будда, Бгаґават, цілком
  Пробуджений, має такі риси-імена́: він
  З’явний з А – верховний з-поміж всіх фонем,
  Найглибший і значу́щий звук.
 2. Він вища Сила, нетвори́ма, невимо́вна,
  Найпозамежніша причина Сло́ва й мови,
  Бринить і сяє в усіх проявах, увира́знює
  Він кожен звук і кожне слово.
 3. Він офіра велика, пристрасть велика –
  Дає насолоду всьому сущому;
  Він офіра велика, ярість велика –
  Знищує усі ілюзії.
 4. Він офіра велика, невідання велике –
  Розчиняє притлумлення умів;
  Він офіра велика, великий гнів –
  Великий супротивник всього злого.
 5. Він офіра велика, велика страсть –
  Випалює дощенту всі жада́ння;
  Його жага́ велика – це велике щастя,
  Велика насолода і велика сна́га.
 6. Вели́чні о́браз і просві́тле тіло,
  Колорит величний і великі дані,
  Ім’я величне, шляхетна ве́лич
  І велика простора мандала.
 7. Орудує мечем глибоченної мудрості,
  Гаком викорінює гу́щі несвідомості;
  В ореолі величі і слави він осяйно сяє,
  Пронизливо, вира́зно і вражаюче.
 8. Мудрий Майстер великої ілюзії,
  Крізь ілюзію велику ве́ршить на́міри,
  Утішає насолодою великої ілюзії,
  Він творець великої магії.
 9. Вищий благодійник щедрості великої,
  Неперевершений в великій самовла́ді,
  Найнесхитніший в великому терпінні,
  Найзаядліший, невпинно неосла́бний.
 10. У самадгі медитації потужної
  Справджує велику позамежну мудрість,
  Велика сила і великі методи, діє́ві
  Молитви́ і море усвідомлення.
 11. Безмірний у великій любові, разю́чо
  Животре́петний, велике співчуття;
  Пронизливо тяму́щий, ум великий,
  Великі засоби й великі справи.
 12. Силами великими наділений,
  Напрочуд швидкий та інтенсивний,
  Могуття велича́ве і вражаюче –
  Рішучий прояв сили.
 13. Міцно мага́ваджрою орудує,
  Дощенту чавить гору несвідомості,
  Мага́ваджрадгара він, шалений,
  Викликає жах і в найзапекліших.
 14. Майстер знань найвищого ґатунку,
  На великім шляху Магаяни він
  Верховний Ґуру Мантри Таємничої –
  Великий практик Великого Шляху́.

VI. усвідомлення тотально чистої сфери дійсності,
в двадцяти п’ятьох куплетах без чверті

 1. Великий світоч, будда Мага́вайрочана,
  Мовчальник мудрий, Мага́муні,
  Посталий великою практикою мантри,
  Тотожний великій практиці мантр.
 2. Удійснив десять параміт,
  Його основа – десять параміт,
  Він чистота десяти параміт,
  Чин десяти параміт.
 3. На́тха, Вла́дар бгумі десятьох,
  На десяти́ щаблях ума; його
  Натура – десять звершень мудрості,
  Ве́ршить десять витончених знань.
 4. Десяти-аспектний, мета – десяти-ці́льна,
  Десятижильний, Очільник мудреців;
  Тотальний, наміри у повній мірі здійснює,
  Великий гряду́щий на всі десять сил.
 5. Без початку він, невда́ваний, без вимислів,
  Природно чистий тим, що є; мовить те,
  Що дійсно є, й нічого іншого; робить те,
  Що каже, і не каже те, чого не здійснює.
 6. Реалізує дійсність недуальності,
  Недвоїсто чинний в суті актуальності,
  Могутнім лев’ячим риком без-самості
  Жаха́є оленя хибних поглядів.
 7. Повсю́дний, шлях його не ма́рний,
  Блискавичний, наче ум Татха́ґати, Джина
  І Віджа́ї, ворогів здолав, Чакравартин –
  Всесвіту Владика сили колосальної.
 8. Очільник громади, Вчитель громади,
  Майстер громади, сповнений влади;
  Міць неймовірна, безупинний, дба́лий,
  Шлях великий і самодостатній.
 9. Ва́ґішвара, Владар мови, красномовний,
  Майстер усіх мов, маєста́т правдивості,
  Чудесна мова істини – річе́ правду,
  Розкриває Чотири Шляхетні Істини.
 10. Пратьєка незворотній, він не повертається,
  Ватаг просвітлених самітників, наче носороги,
  Виникає різним чином зречення, серед
  Великих елементів ці́льна він причина.
 11. Бгі́кшу він, арга́т – усі клеші подола́в,
  Приструни́в чуття, непідвладний пристрастям,
  Сталий і безстрашний вмиротворювач,
  Спокійний, я́сний, зве́ршив Дгарму миру.
 12. Суґа́та, сповнений прозріння й доброї ходи́,
  Блаженний поступ, розпізна́ння дійсності;
  Поняття «я» його не заторкає,
  Він чин і лад двох істин.
 13. Сягнувши берега по той бік самсари,
  Всю роботу зве́ршив і на ґрунт зійшов;
  Чітка́ мудрість ропізна́ння, мечем
  Усвідомлення проникає в суть.
 14. Цар ося́йний Дгарми світосяйної,
  Вищий Світоч на усі світи, стоси́лий
  Вла́дар Дгарми, дійсності печать,
  Наставник вищого Пробудження.
 15. Мету він досягнув, все значення зверши́в,
  Думка́м не підлягає, він неконцепційний,
  Він сфера незбагненна розумом – дгарма-
  Дга́ту невиче́рпна, безмірна, дивовижна.
 16. Предобрий, силе́нна сила благості,
  Премудрий, глибинне джерело мудрості,
  Ви́дячи, що дійсно є й чого немає,
  Множить заслуги блага й мудрості.
 17. Справжня йоґа – усвідомлення свідомості,
  Опанування помислів, розпізнання
  Без утрати цілі – природа істинна єства,
  В ній будди «тіло» триєдине.
 18. Я́ва п’яти́ «тіл» Пробудженості,
  Вла́дар п’ятьох чинів мудрості,
  Увінчаний короною п’яти буддових Роді́в;
  Повсюдний, п’ятио́кий, усеви́дящий.
 19. Прародитель усіх будд, гідний їх нащадок,
  Вищий, славний, без першопричини,
  Ма́тиця, з якої – праві́чне усвідомлення,
  На́дро Дгарми, ілюзії ущент розві́нчує.
 20. Ваджрова природа, незнище́нна суть,
  Справджувач у мить творі́ння, з простору
  Самопроявляється, полум’я прозріння,
  Животворне світло розпізна́ння.
 21. Вайрочана світосяйний, Ґня́наджотис, світло
  Знань, Вірочана, всеосяйний, Джаґатпраді́па,
  Світоч світу, Мага́теджас, велика ся́йна сила,
  Прабга́свара, чисте світло.
 22. Майстер чільних мантр, Очільник ві́дання,
  Від’яраджа, Мантрараджа, Цар містерій мантр,
  Дивоглядна ве́лична Ушніша, будда про́стору
  І на́міру, з порожнечі – розмаїття з’яв.
 23. Чільне втілення всіх будд, всевидящеє
  Око – зріє всюди благодатну суть,
  Породжувач розма́ю форм, Магаріші
  Прозорливий, гідний шани і офір.
 24. Три Ро́ди в ньому є, потуга тайних мантр,
  Обітниць сама́ї і таємних сил адепт;
  Три Перлини бездоганно має у собі,
  Чин глибоких істин із трьох ян.
 25. Амоґгапа́ша із несхибним лассо, Ваджрапа́ша
  З хва́ткою міцною і з ваджровим арканом,
  Ваджра́нґкуша з ваджра-га́ком і з великим лассо,

VII. славлення дзеркальної мудрості,
в десятьох куплетах, зі чвертю

Ваджра Бгайра́ва, викликає оба́ву і жах.

 1. Жахни́й очільник фурій, шестиликий,
  Шестиокий, шестирукий, повноси́лий,
  Скелет, скалить і́кла, хижий, лютий,
  Стоголо́вий, чорна тру́та Гала́гала.
 2. Яма́нтака, Нищитель смерті, Вла́дник шкідників,
  Шквал ваджровий, наводить страх і трепет,
  Моторошний ваджра, я́рий, дебе́лий,
  Ваджрове серце, ваджрові ча́ри.
 3. Ваджровий Вла́дар, рожде́нний із ваджри,
  Ваджрова суть, як простір безмірний, він є
  Незрушний, па́сма волосся як сплетені змії,
  Вбра́ний у шкіру слона свіжоздерту.
 4. Несамовитий, регоче «Ха-ха»,
  Жах викликає клекотом «Гі-гі»,
  Сміється шалено, він Ваджрагаса,
  Ваджровий сміх бринить навіже́но.
 5. Ваджрасаттва, свідомість велика,
  Ваджровий цар, насолода велика,
  Ваджровий жар, велике раді́ння,
  Ваджрагумкара, «Гум» він наспівує.
 6. Стріли блискавиці – його зброя,
  Ваджровим ди́ском орудує я́ро,
  Всіма ваджрами панує, неймовірна
  Ваджрова потуга, Воїн нездола́нний.
 7. Разю́чий ваджровий вогонь із ньо́го,
  Навіть із волосся ваджрове пломіння,
  Він стоокий ваджроокий Ваджравеша,
  Ваджровий ланцюг і ваджровий каска́д.
 8. Ваджрова щетина покриває його тіло,
  Унікальне тіло з ваджровим волоссям,
  А кінцівки нігтей – ваджра-діаманти;
  Шкіра тверда, ваджрами насичена.
 9. У руці перебирає вервицю із ваджр,
  Облаченний в ваджрові оздо́би;
  Грізним сміхом «Га-га!» шаленіє,
  В ваджровому рику шість складі́в.
 10. Манджуґгоша, мелодійний, рик великий,
  Мова сильна, самобутня у трьох ви́мірах,
  Резонує і вібрує на усе безмежжя простору,
  Найкращий з голосів, первинний звук.

VIII. розпізнаюча мудрість, у сорока двох куплетах

 1. Він те, що є воістину – без-самість, дійсний
  Факт, тако́вості «рубіж», безмежності «межа»,
  Що не вклада́ється в слова, Віщун порожнечі,
  Гли́боко в безмежжя рик його луна́.
 2. Мушля Дгарми із могутнім звуком,
  Доктрини дзвін – великий благовіст
  Заглиблює в неви́мірну нірвану,
  Литавра Дгарми на всі десять сторін.
 3. Безформний він, прекрасний в формі,
  Різнопроявний, всі про́яви – з ума,
  Сяйво прояву у кожній формі,
  Тотальне відображення всіх з’яв.
 4. Дивовижний, неврази́мий і разю́чий
  Суверен всього́, глибоченна Дгарма,
  Що пройма́є в тайну порожнечі,
  Витончений шлях шляхетного ума.
 5. Тіло молодече унікальне у трьох сферах,
  Він старійшина, він древній, Майстер всіх
  Істот, тридцять дві ознаки має, го́жий
  Славний в трьох світах.
 6. Мистецтв і цінних знань Навчи́тель,
  Безстрашний Вчитель світу, прові́сник
  Благодаті, досвідчений адепт,
  Притулок усевишній, шляхетний Опіку́н.
 7. Він самбго́ґа-насолода із безкра́ю неба,
  Океан бездонний пізна́ння-усеві́дання,
  Розтинає кокон затужавілого невідання,
  Геть розриває сіть оманного буття.
 8. Очистив занечищене, розвинув всі чесно́ти,
  Самсару переплив до берега просвітлення;
  Посвята усвідомлення – вінець його хоро́ший,
  Пробудження тотальне – нетлінний ореол.
 9. Від страждань трьох видів вільний,
  Веде він до потрійної свободи;
  Думкам не підлягає, безсторонній,
  Наче простір, сма́ку одного́.
 10. Поза межами думок і клеш, знає
  Позача́сність трьох часі́в; Повелитель
  Всіх істот і змій, великий го́йний На́ґа,
  Діадема тих, кого вінчають благі якості.
 11. Звільнений від усіх тіл, його шлях –
  Як небо; перлина неоці́нна, що
  Сповнює бажання, Чінта́мані гінки́й
  І всеосяжний, кращий із найкращого.
 12. Велике ро́сле дерево, що сповнює бажання,
  Найкращий кубок із усіх безцінних ваз удачі,
  Сила бодгічітти, діюча на благо всіх,
  Дбаюча за всіх із материнською любов’ю.
 13. Тонко ви́дить все добро і зло і на́слідки,
  Знає все про всі нагоди і властивості,
  Ві́дає всі на́хили, Воло́дар обітниць,
  Майстер потрійного звільнення.
 14. Славний ора́кул всіх просві́тлих якостей,
  Удатний, джерело слушності та у́спіху,
  Гожість всього, що є добре і сприятливе,
  В ньому слава, хист і сила доброчесності.
 15. Велика мужність і велике свято,
  Велика насолода великого блаженства,
  Повнота поваги і жертовності,
  Торжество блаженної всебла́гості.
 16. Маючи найкраще, він дає найкраще;
  Притулок він, дає найкращий при́хисток;
  Захисник від небезпек і поверхо́вості,
  Очища́ від перешкод і ма́рності.
 17. Має закосичене волосся і скуйовджене,
  Оперізаний священним шнуром маунджа,
  З вінцем із самоцвітів, п’ятиликий, з п’ятьма
  Ко́сами, п’ять вузлів волосся квітами уві́нчані.
 18. Із поголеною головою, самі́тник з чистими
  Обі́тами, подви́жник бездоганний, найкращий з
  Брагмачар’їв, випро́бування всі перейшов, аскезу
  Завершив, Ґа́утама, найвищий сна́така.
 19. Він брагмін, Брагма й знання Брагми,
  Досягну́в брагма-нірвану, його звільнення
  Несе відпу́щення й свободу, воістину
  Умиротворення, ша́нтата, стан миру.
 20. Розчинення невідання й страждань,
  Нірвана він, і більше – повне Звільнення,
  Повністю очищення насолоди й болю,
  Звершення, що рочиняє усі залишки.
 21. Нездола́нний, незрівня́нний, непроя́вний,
  Його не зва́жиш і не уподі́бниш;
  Незмінний, всепроникний і пронизливий,
  Без сі́м’я занечищень, незатьмарений.
 22. Ані йоти тьмя́ності, вільний
  Від невідання, бездоганно чистий,
  Ви́корчував хиби, на́чисто Пробуджений,
  Просвітлене єство всеви́дяще.
 23. Пізна́ння справжньої природи
  Поза межі розуму; недуальний
  І неконцепційний, спонтанно
  Вершить дії будд усіх часів.
 24. Пробудженість, він будда, без початку
  Й нескінче́нний, правічний Адібудда
  Без першопричини, несхибне око мудрості,
  Татха́ґата, пізна́ння суті втілене.
 25. Ва́ґішвара, вищий Владар Сло́ва,
  Ло́госу Госпо́дь, первинний мови Цар,
  Могутній Мовець рівня незрівня́нного,
  Промовців Суверен, бестрашний мови Лев.
 26. Пра́мод’я всевидящий, радість вищої снаги́,
  Прекрасний сударша́на із вогне́нним колесом,
  Коханий Шрі осяйний зі спіраллю світла в серці,
  Просвітлювач, з руками променіючими полум’ям.
 27. Чудовий в медицині, Цілитель глибокий,
  Витягає корінь страждань і жа́ла поро́ків;
  Небесне дерево всіх зіль і животворних ліків;
  Думок недобрих не́друг, від них усі неду́ги.
 28. Тілака, знак вро́ди космоса троїстого, мандала
  Дивоглядна сонця, місяця, сузір’їв міріади,
  У бе́зкрай розгортається на всі десять сторін,
  Стяг Дгарми переможний, зрина́є у безмежжя.
 29. Мандала милосердя і любові, зонт благості
  Над світом неозорий, Лотос Нартешвара,
  Відун преславний лотосного танцю,
  Повсюдний Майстер із безцінним зонтом.
 30. Прекрасна ро́зкіш усіх будд,
  Верховне втілення всіх будд,
  Велика йоґа усіх будд,
  Сугу́бе вчення усіх будд.
 31. Ваджраратна, свя́чення перлини-ваджри,
  Ла́дний Суверен усіх володарів скарбі́в,
  Локешвара, Майстер усіх ма́йстрів світу,
  Ваджрадгара, Влада́р усіх влада́рів ваджри.
 32. Магачітта, свідомість усіх будд велика,
  Маноґаті, в умі всіх будд перебуває,
  Магакая, всіх будд вели́чне тіло,
  Сарасваті, всіх будд чудо́вна мова.
 33. Ваджрове сонце, світло велике,
  Ваджровий місяць, світло пречисте,
  Жага́ велика свободи від бажань,
  Пломені́є сяйвом-різноба́рв’ям.
 34. У ваджровому про́яві Пробудження,
  Речник Дгарми, на́спів усіх будд,
  Будда пречудовий, з лотосу поста́лий,
  Скарб усебічної всемудрості.
 35. Цар, убра́ний у розма́й ілюзії, ка́рби
  На ньому – мантри таємних знань,
  Ваджратікшна із мечем, як діамант,
  Літера найглибша найчистіша.
 36. Він Магаяна, втина́є страждання, зброя
  Велика – ваджрова Дгарма, він Джинаджік,
  Будди тріумф, ваджровий ум, мудрості
  Серце – знаючи суть, знає все по суті.
 37. Втілення дове́ршень позамежних,
  Аспекти ума-серця на ньому є окра́сою;
  Він без-самість явищ, вона одвічно чиста,
  Нехи́бна мудрість, у серці – світло місяця.
 38. Бездоганний у Мереживі Ілюзії,
  Вищий Волода́р всіх Тантр,
  У кожній ваджровій поста́ві
  Являє різні види мудрості.
 39. Самантабгадра всехоро́ший, ясний ум,
  Кшитіґарбга, основи серцевина, втримує
  Усе, велике на́дро будд і їхнє серце,
  Коло-чакра різних еманацій.
 40. Найсу́тніший у сутністній природі,
  Єство порожнє всіх і всьо́го;
  Несотворе́нний, на́міру потенція,
  Пронизує природу всього сущого.
 41. Потужне усвідомлення, яке ані на мить
  Не гу́бить розпізнання суті дгарм
  І їх реалізує вмить; мудрець могутній,
  Муні, найгостріший ум, грань актуальності.
 42. Несхитний і глибокий, пронизливо ясни́й,
  Уповні прояв дійсного просвітлення,
  Безпосередньо з буддами всіма́, пломінь
  Усвідомлення – у чисте ся́йне світло.

IX. мудрість рівнозначності, у двадцяти чотирьох куплетах

 1. Втілювач найвищий бажаного наміру,
  Очищує від нижчих перероджень;
  Серед усі́х і всьо́го бездоганний,
  Звільнювач усього сущого.
 2. Воїн, ревний у борні зі сном свідомості,
  Руйна́ч сліпої ліні несвідомості; його
  Чудова кміть із тоном еротичним,
  А форма героїчна і жаха́юча.
 3. Гупаючи в шально́му танці, ве́ртить
  Булава́ми, їх сто в його руках; сторукий,
  Предивні форми виплітаючи руками,
  Танцює вздовж усього неба-простору.
 4. Стоїть на посу́тній мандалі землі,
  Втискається в неї стопо́ю; таврує
  Верхівку яйця-світу Брагми, що
  Розміром з ніготь великого пальця.
 5. Єдиність смислу в сенсі недуальності,
  Він вища істина, безстрашний, всеєдиний,
  Різнопроя́вний в різних явищах, у течії
  Свідомості – потенціал і вищий намір.
 6. Чудо́вний плин свідомості, блаженство
  В усіх явищах і насолода їхньої без-самості;
  Щастя усвідомлення буття багатомірного
  Без жодних прив’яза́нь до його проявів.
 7. Білосніжно чистий, як блискуча біла хмара,
  Світиться, як сяйво місяця осіннього,
  Прекрасний, як сонце рано-вранці, із
  Його нігтів – жагу́че рум’яне світло.
 8. Лазурові локони волосся сплетені
  В вузли на голові, прикрашені сапфіром;
  Розкішно променіє сяйвом самоцвітів,
  На ньому опра́ва – буддові еманації.
 9. Сто світі́в умить перетинає,
  Неймовірна сила у його ногах;
  Пронизливе пізнання дійсності,
  Влада́р самадгі чотирьох основ.
 10. Духмяний цвітом Древа Просвітлі́ння,
  Океан блаженних якостей Татха́ґати,
  Знавець восьмеричного шляху аріїв,
  Веде шляхетним шляхом Пробудження.
 11. Любов’ю лине до усіх істот, утім
  Як простір – ні до чого не прив’язаний;
  Уми-серця́ усіх співвідчуваючи і знаючи,
  Швидкий такий, як їх думки-емоції.
 12. Тонко ви́дить здатності і цілі всіх істот,
  Уми-серця́ усіх читає; споглядає
  Дійство п’яти́ скандг, Майстер
  Цілком чистих п’яти́ скандг.
 13. Апогей усіх видів зречення, адепт
  Усьо́го, що веде до звільнення;
  На шляху всіх видів звільнення
  Навчає як звільнитися воістину.
 14. Дванадцять ланок взаємо-обумовлення
  Розчиняє в чисті їхні сутності,
  Свідомість восьмеричну пла́вить
  У ці́лісну і чисту силу усвідомлення.
 15. Пізнання дванадцятьох рис Істини,
  Знання шістнадцяти аспектів дійсності,
  Двадцятьма́ аспектами просвітлений,
  Будда він, Пробуджений воістину.
 16. Всіх будд він еманація, мільйони
  Незліченних будд із нього променіють;
  Я́сне усвідомлення того́, що є у цю наявну
  Мить, розпізнання справжньої природи.
 17. Ві́дає, кому як адекватно помогти́
  Методами різними трьох Колісниць;
  Трьома я́нами веде до звільнення,
  Одною яною є в істинній природі.
 18. Очищує без-самість від лушпиння-клеш,
  Виснажує всю карму, Провідни́к у морі
  Течій-помислів, практикою суті
  Виводить із нетрів розуму.
 19. Очищує пласти́ емоцій і думок
  Головних, другорядних, супровідних,
  І від їх тенденцій; співчутливо й мудро
  Діє, сповнюючи наміри усіх істот.
 20. Відпустив усі об’єкти всіх думок-ідей,
  Зупинив усі об’єкти течії свідомості;
  Знаючи уми-серця усіх істот,
  Він в умах-серцях усього сущого.
 21. Єство свідомості усіх, в умі усіх
  Він рівнозначно їхнім помислам;
  В єстві усіх він стан блаженства,
  В усіх він – вища насолода.
 22. Вільний від омани розуму дуального,
  Він у зеніті актуальності; без сумнівів
  Стосовно значення троїстого, в усьому
  Він природа трьох благостей.
 23. У трьох часа́х він споглядає дійство
  П’яти скандг і як вони сплітають «я»;
  Щомиті і суцільно самоусвідомлений,
  Свідчення без-самості всіх будд.
 24. Його тіло безтілесне є верховне тіло,
  Він явищ порожнеча – променіє різні
  Форми, ба́рви, грані, як той діамант,
  Що уві́нчує просві́тле тіло.

X. мудрість звершення всього,
в п’ятнадцятьох куплетах

 1. Всіх будд реалізація – Пробудження
  У буддову природу; походить
  Він із мантри, та сам він є не-літера;
  Він Трійця Родів Мантри Таємничої.
 2. Він потуга наміру усіх таємних мантр,
  Просто́ра точка бінду, не виразиш словами,
  Велика порожнеча з п’яти́-складно́ї мантри,
  Порожність бінду мантри шести-скла́дної.
 3. Сповнений всіх о́бразів, без жодного він о́бразу,
  Шістнадцять голосни́х, двічі вполовинених,
  За ме́жами озна́чень, опису, щаблі́в, пік
  Четвертої дг’яни, вищого зосередження.
 4. На шляху медитації знає всі процеси,
  Нюанси самадгі й тонкі стани свідомості,
  З найкращим тілом із самадгі,
  Верховний Суверен самбгоґакаї.
 5. Нірманакая він, проя́вне тіло еманації,
  Хранитель Роду проявів усіх Пробуджених,
  Потужно променіє на всі десять сторін,
  Діючи во благо всього сущого.
 6. Він бог усіх богі́в, за межами богів,
  Очільник всіх божеств, Майстер півбогі́в,
  Вожак усіх безсмертних, Ґуру всіх богів,
  Побідоносний Вла́дар руйначі́в.
 7. Перейшов крізь лабіринт життя-буття,
  Винятковий Ґуру всіх блука́льців,
  Покровитель Дгарми він пресла́вний
  На усі́ десять сторін усіх світів.
 8. На грудях – зерцало любові, в обладу́нку
  Співчуття, в руках – Праґня́параміта,
  Меч мудрості і лук зо стрілами; він Воїн
  У борні із клешами неві́дання.
 9. Мари Покоритель героїчний,
  Мар чотирьох кошмар він припиняє,
  Переможець сонмів усіх гаспидів,
  Просві́тлений Верховник світу.
 10. Гідний всіх офір, сла́внів, шанувань, гідний
  Карбування о́бразу на камені й іконі,
  Гідний віри, вищої довіри і поклонів,
  Ґуру щонайвищий, достойний Провідни́к.
 11. Одним кроком переходить три світи,
  Без жодних меж, як простір, всеохопний,
  Чистий він, у всьому бачить триєдине,
  Має шість ясновидінь і пам’ять таку саму.
 12. Бодгісаттва, Магасаттва, позамежна
  Йоґа сили неземно́ї, витонченість
  Параміти мудрості, сила розпізнання
  Порожнечі справжнього єства.
 13. Усвідомлення себе-та-інших ці́лісне,
  Чуйний, благодатний він для всіх;
  Невимовний, поза межами концепцій,
  Те, що треба розпізна́ти, су́ті Суверен.
 14. Знаме́нний Покровитель Дгарми,
  Навчає му́драм чотирьом, він їхня суть
  І смисл; шляхетна ціль усіх істот і тих,
  Які зійшли на три шляхи Свободи.
 15. Пречистий, слава значення найвищого,
  Добро й тала́н у трьох світах, чудово
  Вдосконалює, найсла́вніший з усіх
  Пресла́вних, прекрасний Манджушрі́.

XI. уславлення мудрості п’ятьох татха́ґат,
у п’ятьох куплетах

 1. Слава тобі, Ваджро, наділяєш благом!
  Вінець актуальності, вклоняємось тобі!
  Слава тобі, на́дро порожнечі!
  Буддова Пробудженість, вклоняємось тобі!
 2. Слава тобі, буддове бажання!
  Буддова жага́, вклоняємось тобі!
  Слава тобі, буддове блаженство!
  Буддова гра, вклоняємось тобі!
 3. Слава тобі, у́сміху будди!
  Буддовий смі́ху, вклоняємось тобі!
  Слава тобі, мово будди!
  Буддове серце, вклоняємось тобі!
 4. Слава тобі, постаєш з нічого!
  Джерело́ Пробудження, вклоняємось тобі!
  Слава тобі, виникаєш з простору!
  Світло усвідомлення, вклоняємось тобі!
 5. Слава, Мереживо Ілюзії!
  Слава, бу́ддова сила!
  Слава, любове в усьо́му!
  Слава, мудрості ка́я!
  Слава тобі!

ХІІ. мантри (шістьох суверенів)

ОМ САРВА ДГАРМА̄ ‘БГА̄ВА СВАБГА̄ВА ВІШУДДГА̄
ВАДЖРА ЧАКШУ А А̄ АМ А̄-ГА /
ОМ. Все, що є – одвічно чисте, ні в чому нема самості.
О, ваджрове видіння! А А̄ АМ А̄-ГА.

ПРАКРІТІ ПАРІ ШУДДГА̄-ГА САРВА ДГАРМА ЯД УТА
САРВА ТАТХА̄ҐАТА ҐНЯ̄НА КАЯ МАНЬДЖУШРІ̄
ПАРІ ШУДДГІТА̄М УПА̄ДА̄ЄТІ А А̄-ГА /
Все одвічно чисте, природа порожнечі,
приймає форму вповні чистого Манджушрі,
просвітлий вияв мудрості всіх Татха́ґат, А А̄-ГА.

САРВА ТАТХА̄ҐАТА ГРІДАЯ ГАРА ГАРА ОМ ГӮМ ГРІ̄ /
Серцю всіх Татха́ґат! Прийми і вознеси! ОМ ГӮМ ГРІ̄.

БГАҐАВАН ҐНЯ̄НА МӮРТЕ /
Бгаґавате, Владико Переможний, тіло мудрості.

ВА̄ҐІ̄ШВАРА МАГА̄ ПАЧА /
Ва́ґішваро, Владарю мови, велика трансформація.

САРВА ДГАРМА ҐАҐАНА̄МАЛА СУПАРІ ШУДДГА
ДГАРМАДГА̄ТУ ҐНЯ̄НА ҐАРБГА А̄ /
Надро правічної мудрості, порожня чиста дгармадга́ту, в ній тотальність усіх дгарм, відкритий простір! А̄ »

ХІІІ. епілог, у п’ятьох куплетах

 1. Відтак, славний Ваджрадгара, втішений,
  Окрилений, з долонями в молитві,
  Вклонився з шаною Захисникові,
  Будді, Татха́ґаті, Побідоносному,
 2. І разом з ваджрапані усіма́, воїнами духу,
  Царями гніву і ґуг’єндрами, майстра́ми
  Таїнств, хвалу натхненну він воздав
  Й офірував такі слова:
 3. «О, Буддо, На́тхо, радосте і серце наше!
  Повідав ти чудово, повідав ти прекрасно!
  Для нас із нашим цільним наміром
  Вірного і досконалого Пробудження,
 4. І тако́ж для тих у світі, хто беззахисні,
  Втім прагнуть плоду Звільнення,
  Цей чин Мережива Ілюзії, оспіваний
  Тобою – чистий і чудовий Шлях.
 5. Сферу цю Пробуджених воістину,
  Глибоку, незміре́нну, просто́ру і безмежну,
  Вищий намір, що вблаготворяє усіх сущих,
  Будда Всепробуджений осло́вив і усла́вив!»

завершення, в п’ятьох рядках

Пречистий Славень Імен Манджушрі́, Ґнянасаттви,
Всепереможного Володаря, оспі́ваний Татха́ґатою
Шак’ямуні, з розділу Мереживо Самадгі, що в Мага́йоґа
Тантрі Ар’я Маяджала (Шляхетне Мереживо Ілюзії),
тут звершено.

Цей переклад українською мовою – з тибетського тексту-печа, ‘пхаґс па ‘джам дпал є шес семс дпа’і дон дам па’і мцхан янґ даґ пар брджод па бжуґс со, який Лами подарували під час друбчену Ямантаки в лютому 2017 року в монастирі Шечен у Катманду, Непалі. Вичитуючи той текст, звіряв із «оригіналом» на санскриті. У випадку розбіжності чи неоднозначності тибетського перекладу надавав перевагу санскритові, позаяк то першоджерельна мова цього древнього (VI-VII ст. н.е.) тантричного скарбу з Індії. Також звіряв з англійськими перекладами Роналда Девідсона (1981), Алекса Веймана (1985) і Тулку Шердора (2012).

Редагування і цінні поради стосовно певних смислів тексту – Лама Журавка Дазанґ.
Цінні поради стосовно мови – Людмила Литовченко і Марійка Васильєва.
Помилки й неточності в українському перекладі – мої, перекладача.

Український переклад © Ярослав Литовченко, 2018
Нехай це буде щиро на благо всіх і всього.

Ліцензія Creative Commons